Nízkoenergetické a pasivní domy

Tisk PDF

Myšlenky a principy výstavby NED a EPD nespočívají pouze v tom, že použijeme větší tloušťky izolací na zateplení, případně použijeme vícekomorová okna s lepším zasklením.

Měli bychom se začít zajímat také o ekologické stavitelství a udržitelný rozvoj, který bude mít co nejmenší negativní vliv na životní prostředí a co nejmenší energetickou náročnost po celou dobu životnosti každého stavebního prvku. Proto je nutné změnit přístup k používaným stavebním materiálům a technologiím a samozřejmě podle těchto principů postupovat správně i v projektové přípravě a architektonickém řešení. Mezi používanými materiály a technologiemi hraje prim sortiment tuzemských výrobků.

Co je to nízkoenergetický (NED) a pasívní dům (EPD) ?

Všeobecně jsou to domy s nízkou až téměř nulovou spotřebou tepla na vytápění. Hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění v NED jsou v rozmezí 15-50 kwh/m2 za rok, u EPD jsou to hodnoty do 15 kwh/m2 za rok. To znamená, že tyto domy mají měrnou spotřebu tepla 2-10x nižší než dnes běžně stavěné domy! Ze zkušeností z již realizovaných referencí víme, že roční spotřeba pelet v našich EPD včetně topení a ohřevu TUV se pohybuje kolem 750Kg, tedy cca 3750Kč!

A jak toho lze dosáhnout?

Základem je samozřejmě správná orientace vůči světovým stranám, výborné tepelně izolační vlastnosti budovy, u které jsou eliminovány veškeré tepelné mosty a je co nejtěsnější (tzn. vzduchotěsná). Díky masivním izolacím, oknům s co nejkvalitnějšími rámy a zasklením, technologii nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací), možným solárním systémem pro ohřev TUV a také ekologickým alternativním zdrojem vytápění (tepelné čerpadlo, kotel na biomasu atd.) se dostaneme k výše uvedeným hodnotám spotřeby tepla. Samozřejmostí musí být také vybavení domácnosti energeticky úspornými spotřebiči a uvědomnění zákazníka o efektivním provozu domácnosti. K EPD dnes již patří také obnovitelné zdroje elektřiny umožňující alespoň hybridní ostrovní provoz a také efektivní hospodaření s vodou s maximálním využitím dešťových a šedých vod. Pomyslnou třešničkou na dortu může být vertikální kořenová čistírna odpadních vod. Naše EPD jsou navrhovány a prováděny tak, aby se předcházelo problémům s vysycháním vzduchu při provozu nuceného větrání a je tedy udržována optimální vlhkost vzduchu. Samozřejmostí je eliminace tepelných zisků v letním období, kdy je projektově předpokládána maximální teplota v pobytové místnosti 27°C. Toho dosahujeme v první řadě dostatečnou akumulací masivních nosných zdí, dále vnějším stíněním okenních otvorů a v případě instalace tepelného čerpadla země-voda také nízkonákladovým pasivním chlazením zemním kolektorem.

Závěrem můžeme říci, že NED a EPD jsou určitě jedinou budoucností ve výstavbě a měly by se stát standardem pro všechny zájemce o bydlení.