Dotace

Tisk PDF

Na novostavbu energeticky pasivního domu je možné čerpat dotaci z dotačního programu Nová zelená úsporám.

http://www.novazelenausporam.cz

V rámci tohoto programu je dotována novostavba EPD jako celku, který musí včetně instalovaných technologií splňovat zadané podmínky. Je dotována samotná realizace stavby a také přípravné práce, jako je projektová dokumentace, nebo kontrolní test vzduchotěsnosti. Základní podmínky pro zisk dotace jsou zahájení stavby po 1.1.2013 a instalace otvorových výplní a případně solárního systému zapsané v seznamu výrobků a technologií. Pokud jsou tyto základní podmínky splněny, lze po zpracování energetického posudku podat žádost o dotaci.

  Jaká je výše dotace?

V dotačním programu NZÚ lze čerpat dotaci pro novostavbu EPD ve dvou úrovních. Jedná se o:

  • oblast podpory B.1, která je pro stavbu dotována částkou 400.000Kč, přičemž měrná potřeba tepla na vytápění má být menší než 20kWh/m2
  • oblast podpory B.2, která je pro stavbu dotována částkou 550.000Kč, přičemž měrná potřeba tepla na vytápění má být menší než 15kWh/m2
  • oblast podpory B.3, o kterou se žádá současně s oblastí B.1, nebo B.2 a je dotována částkou 35.000Kč. Dotován je odborný posudek (projektová dokumentace s energetickým posudkem), dále blowerdoor test a v poslední řadě také technický dozor stavebníka

A jak toho lze dosáhnout?

V prvé řadě je potřeba se rozhodnout, na jakou úroveň dotace chce žadatel dosáhnout. Po zpracování projektové dokumentace provedeme energetický posudek, z kterého bude zřejmá oblast podpory. Dále je podána žádost přes internet. Do zhruba měsíce (dle vytíženosti jednotlivých pracovníků) je oznámena osoba provádějící kontrolu. Dále je žádost postoupena na první kontrolu, kde se kontroluje úplnost žádosti z pohledu dodaných dokumentů, po odstranění případných nedostatků probíhá kontrola, která se zaměřuje na obsahovou správnost dokumentů. Celý proces od podání žádosti do přijetí oznámení o rezervaci prostředků může trvat 6 měsíců. Od této chvíle běží žadateli lhůta 24 měsíců na realizaci domu. V této lhůtě musí žadatel podat žádost o proplacení dotace, jejíž přílohou je mimojiné kolaudační rozhodnutí (dle typu řízení). Tedy po dvou letech od potvrzení žádosti je potřeba mít v katastru zapsán rodinný dům.

 

Závěrem můžeme říci, že dotace jsou pro stavebníka prospěšné a mají charakter podpory investice do pasivního domu a v rozhodování, zda EPD, nebo ne, mají rozhodující vliv.